main Hypermedia page

Grŵp Ymchwil Hypergyfryngau

Mae Grŵp Ymchwil Hypergyfryngau wedi'i leoli o fewn y Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ac mae wedi bod yn weithgar ym maes systemau hypermedia deallus ers 1991. Mae'n canolbwyntio ar themâu ymchwil cymhwysol sy'n ymwneud â Systemau Trefniadaeth Gwybodaeth, Technolegau Gwe Semantig, y berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol a Thechnoleg Gwybodaeth

REF banner in red (Welsh)