Grŵp cyfrifiadura a ieithoedd lleiafrifol

Mae'r grŵp hwn, dan arweiniad Daniel Cunliffe, wedi bod yn ymchwilio i agweddau ar y berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol a thechnoleg gwybodaeth ers 2000.

Mae'r rhyngrwyd a ' r cyfryngau newydd y mae ' n eu hwyluso yn her i lawer o gymunedau ieithoedd lleiafrifol

Mae llawer o ieithoedd y byd yn edwino o ran defnydd a nifer y siaradwyr. Mae technolegau gwybodaeth newydd, fel y rhyngrwyd a ' r cyfryngau newydd y mae ' n eu hwyluso, yn her i lawer o gymunedau ieithoedd lleiafrifol. Er y gellir dadlau bod cyfryngau newydd yn arbennig yn darparu cyfleoedd ar gyfer iaith leiafrifol, maent fel arfer hefyd yn cynyddu amlygiad i, a chyfnerthu goruchafiaeth yr iaith fwyafrifol. At hynny, mae'r dybiaeth y bydd cynyddu swm ac ystod y cynnwys digidol mewn iaith leiafrifol yn helpu i sicrhau bod yr iaith honno'n goroesi wedi ' i phrofi i raddau helaeth.

Daniel Cunliffe sy'n arwain yr ymchwil i'r berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol a thechnoleg gwybodaeth. Mae hyn wedi canolbwyntio'n bennaf ar y Gymraeg, Cymraeg, ac mae wedi cynnwys argymhellion a chanllawiau dylunio yn ogystal ag astudiaethau o ddefnydd iaith ar-lein, yn enwedig mewn safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a Twitter.

Mae'r ymchwil cyfredol yn cynnwys:

  • cymunedau ieithoedd lleiafrifol ar-lein
  • gwefannau ar gyfer defnyddwyr dwyieithog
  • ymddygiad ieithyddol defnyddwyr dwyieithog mewn amgylcheddau ar-lein
  • materion yn ymwneud â rhyngwladoli, lleoleiddio a chynhyrchu brodorol
  • Mae'r graddau y mae technolegau sy'n seiliedig ar y rhyngrwyd yn creu bygythiad a chyfle i leiafrifoedd

Cyhoeddiadau dethol

Gwelwch ein rhestr o gyhoeddiadau.