main Hypermedia page

Grŵp cyfrifiadura ac ieithoedd lleiafrifol

Mae'r grŵp hwn, dan arweiniad Daniel Cunliffe, wedi bod yn ymchwilio i agweddau ar y berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol a thechnoleg gwybodaeth ers 2000.

Mae'r rhyngrwyd a'r cyfryngau newydd y mae'n eu hwyluso yn her i lawer o gymunedau ieithoedd lleiafrifol

Mae llawer o ieithoedd y byd yn dirywio o ran defnydd a nifer y siaradwyr. Mae technolegau gwybodaeth newydd, fel y rhyngrwyd a'r cyfryngau newydd y mae'n eu hwyluso, yn her i lawer o gymunedau ieithoedd lleiafrifol. Er y gellir dadlau bod cyfryngau newydd yn arbennig yn darparu cyfleoedd ar gyfer iaith leiafrifol, maent fel arfer hefyd yn cynyddu amlygiad i'r iaith fwyafrifol ac yn cyfnerthu ei oruchafiaeth. At hynny, mae'r dybiaeth y bydd cynyddu swm ac ystod y cynnwys digidol mewn iaith leiafrifol yn helpu i sicrhau bod yr iaith honno'n goroesi wedi'i phrofi i raddau helaeth.

Daniel Cunliffe sy'n arwain yr ymchwil i'r berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol a thechnoleg gwybodaeth. Mae hyn wedi canolbwyntio'n bennaf ar yr iaith Gymraeg ac mae wedi cynnwys argymhellion a chanllawiau dylunio yn ogystal ag astudiaethau o ddefnydd iaith ar-lein, yn enwedig mewn safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a Twitter.

Mae'r ymchwil cyfredol yn cynnwys:

  • cymunedau ieithoedd lleiafrifol ar-lein
  • gwefannau ar gyfer defnyddwyr dwyieithog
  • ymddygiad ieithyddol defnyddwyr dwyieithog mewn amgylcheddau ar-lein
  • materion yn ymwneud â rhyngwladoli, lleoleiddio a chynhyrchu brodorol
  • i ba raddau mae technolegau sy'n seiliedig ar y rhyngrwyd yn creu bygythiad a chyfle i leiafrifoedd

Detholiad o gyhoeddiadau

Cymerwch olwg ar ein rhestr o gyhoeddiadau.