main Hypermedia page

Systemau a Gwasanaethau'r Sefydliad Gwybodaeth


Mae problemau chwilio geiriau allweddol syml yn hysbys iawn; mae gwahaniaethau sylweddol yn codi o amrywiadau dibwys mewn datganiadau chwilio. Gellir lleddfu'r problemau hyn drwy systemau'r sefydliad gwybodaeth (KOS), megis dosbarthiadau, mynegeion, cronfeydd data geiriadurol, onolegau, tacmïau a thesewyddion. Mae KOS yn modelu strwythur semantig sylfaenol parth at ddibenion adalw cyffredinol. Maent yn gweithredu fel mapiau ffordd semantig ac yn gwneud cyfeiriadedd cyffredin posibl gan fynegeiwyr a defnyddwyr y dyfodol – boed yn ddynol neu'n beiriant.


Cyhoeddiadau


Prosiectau a gweithgareddau cysylltiedig â KOS

Prosiectau JISC

Sefydliadau a Gwasanaethau Gwybodaeth Rhwydweithiol

Mae'r Grŵp Ymchwil Hypergyfryngau wedi bod yn trefnu gweithdai NKOS mewn cynadleddau llyfrgell ddigidol ers 2000.