Integrative Levels Classification

Trawsnewid yr ILC yn SKOS

Trawsnewidiodd y cydweithrediad hwn (2019-2020) â Claudio Gnoli (Prifysgol Pavia) y Dosbarthiad Lefelau Integredig agwedd (ILC) i gynrychiolaeth safonol SKOS RDF ar gyfer y we semantig. Fel dosbarthiadau cymhleth eraill, mae gan yr ILC nodweddion amrywiol sy'n heriol i'w cynrychioli yn SKOS. Mae'r rhain yn cynnwys disgrifwyr agwedd â chydlynu cysyniadau a'r angen i ymestyn safon SKOS i fodelu dangosyddion agwedd yr ILC. Defnyddiwyd offeryn trawsnewid STELETO, a ddatblygwyd gan Ceri Binding, ar gyfer y trawsnewid.


Cyhoeddwyd papur yn manylu ar y gwaith ac yn myfyrio arno yn y Journal of Documentation (“Ymfudo cynllun dosbarthu cymhleth i'r We Semantig: mynegi'r Dosbarthiad Lefelau Integreiddiol gan ddefnyddio SKOS RDF”). Gellir dod o hyd i fanylion gan gynnwys fersiynau mynediad agored yn ystorfa ymchwil USW. Mae cyflwyniad ar y gwaith hefyd ar gael.