ScAPA (Scottish Archaeological Periods & Ages)

ScAPA 

Ariannwyd prosiect 4 mis ar Ymchwil Terminoleg Cyfnod ar gyfer Cronoleg yr Alban gan Historic Environment Scotland2017-2018. Mae archeolegwyr yn yr Alban wedi cael anhawster dod i gonsensws unffurf ynghylch cyfnodau hanesyddol ac ystodau dyddiad. Mae'r broses gyfnodi yn cynnwys isrannu amser yn flociau a enwir ar wahân sy'n cynrychioli cyfnodau, gan ddefnyddio gwybodaeth am ddigwyddiadau'r gorffennol. Nod y prosiect oedd dogfennu cyfnodau a enwir ac ystodau dyddiad cysylltiedig o fewn cyfnodiad cyhoeddedig sydd ar gael yn agored. Gallai'r fframwaith estynadwy hwn ddarparu cyd-destun cymharol ar gyfer dyddio digwyddiadau ac arteffactau a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer categoreiddio a chyfeiriadedd amserol cofnodion treftadaeth ddiwylliannol yr Alban.


Troswyd y canlyniad i SKOS RDF a'i gyhoeddi ar HeritageData.org fel rhestr cyfnodau newydd yn yr Alban. Cynhaliwyd gweithdy olaf ddydd Iau 15fed Mawrth 2018 yn swyddfeydd Amgylchedd Hanesyddol yr Alban yng Nghaeredin. Daeth nifer dda i'r gweithdy gyda chyflwyniadau gan HES, HE a ScARF, ADS, ac USW. Roedd y cyflwyniadau agoriadol yn darparu cyd-destun ar gyfer yr ymchwil gyfredol, sef darparu geirfaoedd cyfeirio awdurdodol ar gyfer ailddatblygu OASIS ac annog rhyngweithrededd rhwng OASIS a'r Fframweithiau Ymchwil Rhanbarthol sy'n dod i'r amlwg. Cynhyrchodd cyflwyniad ScAPA USW lefel dda o ddiddordeb a thrafodaeth ynghylch pwnc cyfnodau yn yr Alban, dangoswyd brwdfrydedd arbennig dros yr egwyddor a ddangoswyd o gynnwys cyfieithiadau Gaeleg o dermau a nodiadau cwmpas. Disgrifiwyd y prosiect ar wefan Fframwaith Ymchwil Archeoleg yr Alban (ScARF), gyda dolen i'r adroddiad gweithredu terfynol gan Ceri Binding.