Y Matrics

Y Matrics

Mae'r Matrix yn brosiect Cymrawd Arweinyddiaeth a ariennir gan AHRC (2020-2022) dan arweiniad Keith May (Historic England), sy'n Gymrawd Ymchwil Gwadd Grŵp Ymchwil Hypermedia, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Efrog. Mae'n ymchwilio i sut y gellir cofnodi, dadansoddi, lledaenu ac archifo data digidol o gloddiadau archeolegol yn fwy cyson mewn ffordd sy'n Ganfyddadwy, Hygyrch, Rhyngweithredol ac Ailddefnyddiadwy (FAIR). Yn benodol, mae'r gwaith yn mynd i'r afael â'r diffyg dulliau safonol o archifo digidol ac ailddefnyddio data stratigraffig a graddoli data archeolegol. Mae'r Grŵp Ymchwil Hypermedia (Ceri Binding) yn gyfrifol am ddatblygu offeryn Dadansoddi Graddoli Archwiliadol gan fanteisio ar gydweithrediadau ymchwil blaenorol (STAR, SENESCHAL) gyda Keith May a dulliau semantig cyfredol.