main Hypermedia page

Aelodau

Academyddion

Ceri Binding

Mae gan Ceri Binding ddiddordebau ymchwil gan gynnwys defnyddio geirfa dan reolaeth, glanhau/alinio/integreiddio data, technolegau gwe semantig cymhwysol (gan gynnwys modelu ontolegol a Data Agored Cysylltiedig).


Daniel Cunliffe, Athro Cysylltiol

Mae diddordebau ymchwil Dr Cunliffe yn cynnwys cymunedau ieithoedd lleiafrifol ar-lein; Gwefannau ar gyfer defnyddwyr dwyieithog; ymddygiad ieithyddol defnyddwyr dwyieithog mewn amgylcheddau ar-lein; a'r defnydd o dechnolegau gwe2.0 gan gymunedau ieithoedd lleiafrifol. Mae’r graddau y mae technolegau seiliedig ar y Rhyngrwyd yn fygythiad ac yn gyfle i ieithoedd lleiafrifol o ddiddordeb arbennig.


Athro Douglas Tudhope

Mae diddordebau ymchwil Dr Tudhope mewn Systemau Trefniadaeth Gwybodaeth (KOS) a Gwasanaethau. Mae ganddo ddiddordeb mewn sut y gall systemau hypergyfryngau wedi'u mynegeio'n semantig gynorthwyo adalw rhyngweithiol ac awtomatig.