main Hypermedia page

Themâu ymchwil

Systemau a Gwasanaethau'r Sefydliad Gwybodaeth

Dan arweiniad yr Athro Doug Tudhope. Mae problemau chwilio am allweddeiriau syml yn hysbys iawn; mae gwahaniaethau sylweddol yn deillio o amrywiadau dibwys mewn datganiadau chwilio. 

Gall y problemau hyn gael eu lleddfu gan Systemau Sefydliad Gwybodaeth (KOS), megis dosbarthiadau, gazetteers a thesauri. 

Kos yn dynwared strwythur semantig sylfaenol parth at ddibenion adalw cyffredinol. Maent yn gweithredu fel mapiau ffyrdd semantig ac yn gwneud yn bosibl cyfeiriadedd cyffredin gan fynegeion a defnyddwyr y dyfodol – boed yn ddynol neu'n beiriant.


Grŵp cyfrifiadura ac ieithoedd lleiafrifol

Mae'r Grŵp Cyfrifiadura ac Ieithoedd Lleiafrifol, dan arweiniad Daniel Cunliffe, wedi bod yn ymchwilio i agweddau ar y berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol a Thechnoleg Gwybodaeth ers 2000. Hyd yma mae'r gwaith hwn wedi canolbwyntio'n bennaf ar y Gymraeg, Cymraeg.